Mülki Prosessual Məcəllə (MPM) ilə tənzimlənmə (maddə 1.2)

Bu Məcəllə ilə başqa qayda müəyyən edilmədiyi və bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş prosessual prinsiplərə zidd olmadığı hallarda, inzibati mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə icraatında (bundan sonra - inzibati məhkəmə icraatı) Azərbaycan Respublikasının MPM-nin müddəaları tətbiq oluna bilər.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…