1.1 .İnzibati Prosessual Məcəllə (bundan sonra İPM) ilə tənzimləmə (bax maddə 1.1)
Bu Məcəllə inzibati hüquq münasibətləri ilə bağlı mübahisələrin (bundan sonra - inzibati mübahisələr) məhkəmə aidiyyətini, həmin mübahisələrə məhkəmədə baxılmasının və həll edilməsinin prosessual prinsiplərini və qaydalarını müəyyən edir.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…